Община Севлиево
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО АГАТОВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО БАТОШЕВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО БЕРИЕВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО БОГАТОВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО БУРЯ
КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОРНА РОСИЦА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ГРАДНИЦА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ДАМЯНОВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО ДОБРОМИРКА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ДУШЕВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО КОРМЯНСКО
КМЕТ НА КМЕТСТВО КРАМОЛИН
КМЕТ НА КМЕТСТВО КРУШЕВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО КРЪВЕНИК
КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛОВНИДОЛ
КМЕТ НА КМЕТСТВО ПЕТКО СЛАВЕЙКОВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО РЯХОВЦИТЕ
КМЕТ НА КМЕТСТВО СЕННИК
КМЕТ НА КМЕТСТВО СТОКИТЕ
КМЕТ НА КМЕТСТВО СТОЛЪТ
КМЕТ НА КМЕТСТВО ШУМАТА
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
 
   1. Партия "Национално движение за права и свободи"
   2. Партия "Демократична гражданска инициатива"
   5. Партия "Съюз на Демократичните Сили"
   7. Партия "ВМРО - Българско национално движение"
   8. Инициативен Комитет Илия Андреев Черкезов
   11. Партия "Движение за права и свободи"
   14. Коалиция за Севлиевска община
   16. Партия "Български земеделски народен съюз" (БЗНС)
   17. Коалиция "За Севлиево - д-р Атанас Москов"
   18. Партия "Партия Български социалдемократи"
   20. Коалиция "Обединени земеделци в община Севлиево"
   21. Партия "Национално сдружение - БЗНС"
   22. Партия "БЗНС - Народен съюз"
   23. Коалиция "Демократична левица"
   25. Партия "Съюз свободни демократи"
   26. Партия "Партия на зелените"
   27. Партия "Движение Гергьовден"


 
Регистър на Кандидатски листи за избор на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

1. Партия "Национално движение за права и свободи"

     Мустафа Мехмедов Мехмедов
     Ибриям Ахмедов Ибриямов
     Али Ахмедов Юмеров
     Ширин Алиева Юсеинова
     Ибраим Салимов Ибраимов
     Анатоли Ризов Ризов
     Сание Керимова Юмерова
     Роксена Димитрова Кондова
     Шезай Галип Ахмедоглу

2. Партия "Демократична гражданска инициатива"

     Андрей Парашкевов Андреев
     Христо Маринов Христов
     Николай Димитров Колев
     Невяна Генова Бижева
     Христина Иванова Атанасова
     Недка Радкова Илийчева
     Йонко Петров Николов
     Мариана Тотева Кънчева
     Юсуф Осман Мусоолу
     Мирослав Михайлов Минков
     Дианка Давидова Венкова
     Славка Маринова Маринова
     Ивелина Драгомирова Михайлова
     Марин Цвятков Николов
     Иван Пеев Иванов
     Ферузан Сюлейманова Ашикова
     Иван Кирилов Иванов
     Галя Маринова Янкова
     Алейдин Ибрахим Гонги
     Юсеин Мехмед Емин
     Иван Христов Златев
     Никола Стафанов Славчев

5. Партия "Съюз на Демократичните Сили"

     Томичка Младенова Александрова
     Веселин Пеев Проданов
     Тодор Стоянов Ганчев
     Сюзан Месру Садъкова-Томова
     Мирослав Иванов Барболов
     Николай Захариев Ненков
     Димитър Симеонов Бъров
     Тома Панайотов Томев
     Панчо Петров Вълчев
     Иван Йонков Петков
     Росица Иванова Петрова
     Яна Георгиева Кадиева
     Гинка Иванова Гечева
     Цветомир Петров Цветков
     Борислав Милчев Илиев
     Пенка Петкова Гутекова
     Марин Акимов Маринов
     Ивелин Димитров Недялков
     Цветан Петков Стоянов
     Иванка Николова Борисова
     Марин Христов Маринов
     Никола Пенчев Николов
     Денчо Ганев Денчев

7. Партия "ВМРО - Българско национално движение"

     Живко Янков Димитров
     Крум Иванов Табаков
     Мариян Димитров Христов
     Николай Никифоров Майданов
     Иван Борисов Мичев
     Златко Рачев Златев
     Цветомир Димитров Бенев

8. Инициативен Комитет Илия Андреев Черкезов

     Илия Андреев Черкезов

11. Партия "Движение за права и свободи"

     Юсеин Юсуфов Юсеинов
     Джевдет Кемал Сюлейман
     Али Ахмедов Алиев
     Керим Хасан Кочум
     Юсеин Мехмедов Падиков
     Митхат Себаатинов Алибашев
     Айджан Керим Ахмед
     Авидан Юсеинова Коджаагова
     Тунджай Юсеинов Алиев
     Мехмед Мустафов Мехмедов
     Джелал Али Аджъ
     Адем Салиев Алиев

14. Коалиция за Севлиевска община

     Съби Давидов Събев
     Илия Василев Иванов
     Ваньо Василев Петров
     Асен Асенов Паскалев
     Даниела Христова Христова
     Иванка Койнова Минчева
     Кръстьо Митов Кръстев
     Матьо Иванов Матев
     Петър Веселинов Хесапчиев
     Петко Кънчев Тотев
     Гълъбка Цветанова Игнатова
     Тотка Недялкова Хаджийска
     Мехмед Хелми Пехливан
     Иван Николов Трифонов
     Петър Петков Петров
     Кристиян Желязков Даскалов
     Надежда Спасова Петрова
     Георги Симеонов Дончев
     Марин Иванов Атанасов
     Ненчо Димитров Ненчев
     Димитър Стефанов Димитров
     Марко Георгиев Марков
     Минчо Йонков Йонков
     Николина Христова Мичева
     Петко Петров Петков
     Мирослав Илиев Стойнов

16. Партия "Български земеделски народен съюз" (БЗНС)

     Цанко Игнатов Цанков
     Игнат Цанков Петков
     Коста Анков Ненчев
     Генка Йонкова Монева
     Венета Събчева Дончева
     Дафинка Драшкова Калфова
     Петко Станчев Тихов
     Марийка Иванова Цвяткова
     Юлка Йонкова Димитрова
     Симеон Николов Симеонов
     Рачо Йорданов Ненчев
     Николай Димитров Пелитев
     Радко Пенков Цонев

17. Коалиция "За Севлиево - д-р Атанас Москов"

     Цветан Христов Цанков
     Борис Тодоров Донев
     Красимир Маринов Минков
     Пламен Кънев Христов
     Диана Николова Ванкова
     Васко Христов Василев
     Ивайло Марков Ванков
     Стефан Христов Касамаков
     Захари Христов Захариев
     Иван Трифонов Иванов
     Цонка Стоянова Лазарова
     Денка Илиева Узунова
     Стоян Христов Костадинов
     Стойчо Рашков Рунчев
     Валентина Сиркова Колева
     Михаил Маринов Барболов
     Цвветан Игнатов Цонев
     Минко Маринов Минков
     Янка Коцева Банкова
     Симеон Антонов Генов
     Павлинка Димитрова Цвяткова
     Милка Иванова Савчева
     Георги Иванов Етърски
     Христо Прокопиев Христов
     Виолета Георгиева Илиева

18. Партия "Партия Български социалдемократи"

     Кирил Петров Калчев

20. Коалиция "Обединени земеделци в община Севлиево"

     Георги Стефанов Стоянов
     Димитър Василев Митев
     Галина Енева Георгиева
     Петър Иванов Попов
     Иван Веселинов Иванов
     Пенко Русев Братинов
     Илиан Трифонов Илиев
     Йонко Стефанов Мутафчиев

21. Партия "Национално сдружение - БЗНС"

     Иван Монов Иванов
     Мирослав Илиев Банков
     Стефан Василев Бояджиев
     Детелин Иванов Христов
     Георги Стоянов Георгиев
     Петър Антонов Петров
     Стефан Минков Радков
     Райна Досева Петрова
     Йонко Христов Урумов
     Мариян Трифонов Илиев
     Галя Атанасова Вълкова
     Емил Лалев Енев
     Павлинка Недева Енева
     Цоньо Лазаров Цонев
     Стойка Петкова Пътева
     Данаил Ганев Донев
     Станислава Георгиева Маринова
     Димитър Христов Балкански
     Мартин Ганчев Минков
     Емилия Иванова Калоянова
     Иван Пенков Кушлев
     Зорница Иванова Иванова

22. Партия "БЗНС - Народен съюз"

     Явор Кънчев Памукчиев
     Митьо Димитров Митев
     Иван Тодоров Иванов
     Диян Христов Дянков
     Витан Димитров Витанов
     Николай Иванов Кулеков
     Светла Антонова Дочева
     Асан Мехмедов Рамушев
     Пламен Иванов Пенев
     Николина Колева Колева

23. Коалиция "Демократична левица"

     Йовко Христов Йовков
     Радослав Василев Славов
     Борислав Веселинов Йорданов
     Веска Василева Бенева
     Евгени Петров Добрев
     Йордан Георгиев Стойков
     Данаил Лалев Петков
     Мария Славомирова Димитрова
     Мария Колева Цонкова
     Матьо Павлев Матев
     Мирослав Христов Марков
     Алекси Вичев Алексиев
     Христофор Гатев Лалев
     Веселин Тотев Василев
     Недко Златев Георгиев
     Банко Христов Банков
     Диана Радоева Стойнова
     Емил Генов Матеев
     Ценка Цонкова Кокорска
     Росица Георгиева Конова
     Димитър Георгиев Ливоров
     Марийка Маринова Иванова
     Магдалина Ангелова Ангелска
     Петър Пейков Христов
     Досьо Пенев Досев
     Веска Пантелеева Бонева-Колева
     Веселин Филев Айвазов
     Станислав Миладинов Николов
     Мариян Цанков Марков
     Събчо Петков Сомлев
     Косьо Минков Копчев
     Ирена Григорова Иванова
     Минко Георгиев Станчев
     Детелина Иванова Николова
     Евгени Красимиров Генов
     Кязим Алиев Терзиев
     Лалка Христова Пантева
     Петинка Василева Михайлова
     Павел Димитров Калчев
     Христо Петров Цонев
     Генко Иванов Генков

25. Партия "Съюз свободни демократи"

     Тошко Асенов Тошков
     Ваньо Метев Метев
     Петьо Цвятков Петков
     Димо Стефанов Стефанов
     Бончо Русев Дочев
     Божидар Христов Цонков
     Ивелин Веселинов Добрев
     Невяна Минкова Пунчева
     Светла Нешкова Пенкова
     Радослав Данков Георгиев
     Пенка Митева Иванова
     Христина Гатева Ковачева
     Христо Стойчев Христов
     Марин Пенков Първов
     Христинка Михайлова Станчева

26. Партия "Партия на зелените"

     Христо Николов Христов
     Иво Здравков Евтимов
     Анета Христова Христова
     Цветомир Данков Гочев
     Цветомира Илиева Тотева
     Иванчо Стойков Ичев
     Христо Добрев Ненов
     Десислава Тотева Крушева
     Атанас Георгиев Чичебиев
     Милена Колева Кирилова
     Ваня Николова Гарванска
     Виолета Веселинова Борисова
     Мариян Недялков Михайлов
     Елхрида Георгиева Василева
     Михаил Костадинов Цонев
     Димо Маринов Иванов
     Ана Недялкова Георгиева

27. Партия "Движение Гергьовден"

     Ирен Пенчева Пенчева
     Младен Михов Косев
     Мария Филипова Маркова


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД