Община Стара Загора
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО АРНАУТИТО
КМЕТ НА КМЕТСТВО БОГОМИЛОВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО БРАТЯ КУНЧЕВИ
КМЕТ НА КМЕТСТВО БЪДЕЩЕ
КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОРНО БОТЕВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО ДЪЛБОКИ
КМЕТ НА КМЕТСТВО ЕЛЕНИНО
КМЕТ НА КМЕТСТВО ЗАГОРЕ
КМЕТ НА КМЕТСТВО ЗМЕЙОВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО КАЛИТИНОВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО КАЛОЯНОВЕЦ
КМЕТ НА КМЕТСТВО КИРИЛОВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО КОЛЕНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО МАДЖЕРИТО
КМЕТ НА КМЕТСТВО МАЛКА ВЕРЕЯ
КМЕТ НА КМЕТСТВО МАЛКО КАДИЕВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО МИХАЙЛОВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО МОГИЛА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ОРЯХОВИЦА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ПАМУКЧИИ
КМЕТ НА КМЕТСТВО ПЕТРОВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО ПЛОСКА МОГИЛА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ПРЕСЛАВЕН
КМЕТ НА КМЕТСТВО РАКИТНИЦА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ХАН АСПАРУХОВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО СТАРОЗАГОРСКИ БАНИ
КМЕТ НА КМЕТСТВО ХРИСТИЯНОВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО ХРИЩЕНИ
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
 
   1. Партия "Федерация Царство България"
   4. Партия "Демократична гражданска инициатива"
   6. Партия "Социалдемократическа партия"
   9. Партия "Съюз свободни демократи"
   10. Партия "Национално сдружение - БЗНС"
   11. Коалиция "Гражданска листа на Стара Загора"
   12. Партия "Българска партия Либерали"
   14. Партия "Радикалдемократическа партия в България"
   15. Партия "Движение за обединение и солидарност - ДОС"
   17. Партия "Движение Гергьовден"
   18. Коалиция "БКП и КПБ"
   19. Партия "Политически клуб "Тракия"
   23. Коалиция "Нова левица"
   24. Инициативен Комитет Иванка Вълкова Данаилова
   25. Партия "Демократическа партия"
   26. Партия "Либерален съюз"
   27. Партия - политическо движение "Евророма"
   30. Коалиция "Обединени десни сили"
   31. Партия "Българска социалдемократическа партия"
   32. Партия "Българска християнска коалиция"
   33. Политическо движение "Български народен пенсионерски съюз"
   35. Партия "Движение за национално възраждане "Оборище"
   36. Предизборна коалиция "Сбор за свобода и прогрес" (ССП)
   39. Партия "Български демократичен блок"
   41. Партия "Национално движение Симеон Втори"
   43. Партия "Българска социалдемокрация"
   44. Партия "ВМРО - Българско национално движение"
   47. Партия "Общобългарско национално движение Отечество"
   48. Партия "Блокът на Жорж Ганчев"
   49. Инициативен Комитет Петър Иванов Желязков
   50. Партия "Общински съвет за Стара Загора"
   51. Партия "Българска национално-радикална партия"
   55. Партия "Национално движение за права и свободи"
   56. Партия "Съюз на Демократичните Сили"
   57. Коалиция "Съюз на комунистите в Б-я" и "БЗС Ал.Стамболийски-1899"
   60. Партия "Българска работническа партия (комунисти)"
   61. Партия "Рома"
   62. Партия "Българско движение Национален идеал за единство"
   63. Партия "Българска национална партия Социален съюз"
   64. Партия "Демократическа партия на справедливостта в РБ"
   71. Партия "Свободна България"
   72. Партия "Движение за права и свободи"
   73. Партия "Зелена партия в България"
   75. Предизборна коалиция "Коалиция за справедливост и единство"
   76. Партия "Български Бизнес Блок"
   79. Партия "Български земеделски народен съюз" (БЗНС)
   82. Партия "БЗНС "Никола Петков"


 
Регистър на Кандидатски листи за избор на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

1. Партия "Федерация Царство България"

     Цена Петрова Димитрова
     Василка Георгиева Иванова
     Георги Стоянов Влайков
     Жанета Радева Николова
     Лина Янкова Попова
     Христо Стоянов Христозов
     Тодор Христов Минчев
     Иван Христов Каракоев
     Иванка Димова Колева
     Запрянка Кънева Кюркчиева
     Пенка Иванова Балева
     Иванка Иванова Желязкова
     Геновева Василева Христакева

4. Партия "Демократична гражданска инициатива"

     Даниела Димитрова Димова
     Стоян Иванов Русев

6. Партия "Социалдемократическа партия"

     Димитър Маринов Стаматов
     Христо Атанасов Христов

9. Партия "Съюз свободни демократи"

     Методи Динев Пенчев
     Георги Николов Попниколов
     Атанас Стефанов Атанасов
     Георги Гавраилов Туртуриков
     Божидар Димов Божилов
     Петър Атанасов Гицов
     Евгения Танева Журналова
     Иван Вълчев Иванов
     Ваня Николаева Петкова
     Милена Атанасова Танева
     Красимир Костов Пейчев
     Даниела Георгиева Иванова
     Димо Драгиев Димов
     Динко Илиев Терзиев
     Генка Тодорова Пейчева
     Магда Щерева Иванова
     Николай Господинов Николов
     Дамян Радичков Радичков
     Николай Иванов Овчаров
     Кина Петрова Стоянова
     Маргарита Николова Кючукова
     Ралица Красимирова Пейчева
     Рада Янкова Шопова
     Илко Иванов Славов
     Теодор Георгиев Миндов
     Донка Иванова Иванова
     Валентин Любомиров Николов

10. Партия "Национално сдружение - БЗНС"

     Латинка Атанасова Тонева
     Тихомир Динев Томов
     Сийка Николова Матева
     Недко Тонев Недков
     Красимир Ненов Чернев
     Теньо Динев Тенев

11. Коалиция "Гражданска листа на Стара Загора"

     Стефан Петров Стратиев
     Мария Танева Динева
     Ангелина Георгиева Кантурска
     Костадин Димитров Костадинов
     Иван Денев Попов
     Златка Димова Андонова
     Иван Начев Янакиев
     Йото Петков Кръстев
     Денка Георгиева Илиева
     Трифон Бонев Тодоров
     Денка Семова Тошева
     Евгений Гинев Жеков
     Светлин Генов Танчев
     Валентин Костов Стоянов
     Ангел Вълков Ангелов
     Лилян Крумов Сотиров
     Димо Тенев Арабаджиев
     Кирил Динев Михайлов
     Иван Койчев Тончев
     Иван Трифонов Иванов
     Нели Димова Старчева
     Милен Петров Милиев
     Пеньо Танев Пенев
     Димитър Русев Петров
     Николай Стойчев Колев
     Валери Агоп Артинян
     Наньо Иванов Найденов
     Ивелина Атанасова Георгиева
     Атанас Николаев Колев
     Катя Минева Димитрова
     Биляна Младенова Катанова

12. Партия "Българска партия Либерали"

     Георги Христов Цанков
     Никола Енчев Колев
     Радослав Михайлов Михайлов
     Таня Димитрова Манолова
     Евелина Йорданова Дойчева
     Иван Йорданов Йорданов
     Христина Драгомирова Божкова

14. Партия "Радикалдемократическа партия в България"

     Красимир Бойчев Койчев
     Димитър Стоянов Салабашев
     Стефан Йорданов Чалъмов
     Светлана Димитрова Добрева
     Иван Енчев Желязков
     Сашка Кирилова Борисова

15. Партия "Движение за обединение и солидарност - ДОС"

     Борис Йорданов Михайлов
     Росица Изидорова Стефанова
     Ангел Живков Митев
     Атанас Йорданов Гунев
     Илия Симеонов Илиев
     Саша Борисова Илиева
     Божко Димитров Колев
     Пано Минчев Христов
     Слави Митков Иванов
     Пешо Живко Митев
     Митко Митев Тончев
     Бойчо Йорданов Бойчев
     Кирил Трошев Страхилов
     Иван Пеев Костадинов
     Янко Митков Манев
     Младен Деков Будаков
     Кирил Недялков Кирилов
     Ангел Иванов Илиев
     Жеко Славов Иванов
     Красимир Антонов Красимиров

17. Партия "Движение Гергьовден"

     Иван Косев Иванов
     Веселин Нанев Станилов
     Петър Киряков Киряков
     Иван Стоянов Иванов
     Веселин Стефанов Михайлов
     Дарислав Петков Пасков
     Диана Иванова Бобевска
     Петър Ганчев Митев
     Севдалина Димитрова Пенчева
     Петър Златев Бакърджиев
     Николай Георгиев Христов
     Валентин Воев Воев
     Звезделин Крумов Трашлиев
     Иван Добрев Балдаранов
     Калина Петрова Димова
     Таньо Неделчев Танев
     Иванка Колева Михайлова

18. Коалиция "БКП и КПБ"

     Надя Маркова Чепилева-Балабанова
     Румен Иванов Минчев
     Иван Георгиев Иванов
     Жельо Денев Желев
     Добрина Димитрова Атанасова
     Иван Петров Димитров
     Делчо Вълчанов Делчев
     Йордан Стоянов Райнов
     Пенка Генчева Загорова
     Катя Ганчева Златева
     Слави Славов Иванов
     Кольо Христов Колев
     Атанас Стоянов Динев
     Славчо Желязков Бойчев

19. Партия "Политически клуб "Тракия"

     Петра Филипова Мечева
     Ангел Георгиев Комитов
     Николай Иванов Раичков
     Цонка Илиева Каснакова-Иванова
     Христо Димитров Табаков
     Радка Христова Богданова-Байчева
     Сашо Иванов Пеев
     Анелия Димитрова Димитрова-Иванова
     Елена Николова Сиракова-Ганчева
     Савка Петрова Манолова
     Златка Николова Славова
     Николина Атанасова Костова
     Елена Неделчева Павлова
     Катерина Иванова Врабчева
     Йонко Недялков Йовчев
     Стилиян Александров Панов
     Златка Минева Кукева
     Красимир Иванов Илиев
     Златка Иванова Петкова
     Станка Василева Тодорова
     Дарина Стоянова Байчева
     Елена Гошева Коджагогова
     Георги Костов Георгиев

23. Коалиция "Нова левица"

     Трифон Димитров Митев
     Иван Георгиев Божков
     Валентина Стойчева Бонева
     Мариус Иванов Кирков
     Анжелина Иванова Велчева
     Петър Георгиев Мръцков
     Таня Тотева Белчева-Джурова
     Велизар Атанасов Лазаров
     Георги Янчев Гьоков
     Донка Маринова Черковска
     Бойчо Лазаров Биволарски
     Динко Сивов Динев
     Мария Господинова Колева
     Динка Димова Далакова
     Димчо Косев Косев
     Сашко Иванов Лозанов
     Ивайло Начев Иванов
     Елена Маргаритова Нонева
     Елена Недялкова Василева
     Петър Леонид Улянов
     Катя Иванова Бекярова-Карацанова
     Красимира Кънева Пенчева
     Филип Николаев Шукаров
     Димитър Цонев Димитров
     Теодора Минчева Колева
     Иван Тодоров Комилев
     Диньо Станчев Дюлгеров
     Петя Димова Желева
     Теодора Иванова Маринова
     Жулиета Николова Славова
     Еньо Петков Енев
     Живка Радева Аладжова
     Йорданка Малешкова Христова
     Галина Панайтова Донева
     Станислав Видев Коев
     Иван Недев Канелов
     Стойчо Ганчев Маринов
     Румен Славчев Йорданов
     Николай Проданов Бинев
     Николай Дянков Чипилев
     Кольо Димов Колев
     Диньо Стоилов Бостанов
     Мариана Недялкова Пенчева-Абединова
     Сергей Георгиев Бодуров
     Величка Желева Иванова
     Таньо Минев Танев
     Тотка Иванова Кръстева
     Ставри Сотиров Сотиров
     Мария Димитрова Тотева
     Тенко Петров Калайджиев
     Кольо Косев Колев

24. Инициативен Комитет Иванка Вълкова Данаилова

     Иванка Вълкова Данаилова

25. Партия "Демократическа партия"

     Христо Димитров Стоянов
     Таньо Бончев Вълков
     Койчо Първов Атанасов
     Стоянка Генчева Клисурова
     Стефка Нейкова Петрова
     Йордан Цонев Атанасов
     Павлина Димитрова Кехайова
     Тошанка Тотева Първова

26. Партия "Либерален съюз"

     Васко Желязков Кабаиванов
     Стефан Ангелов Бузалов
     Евгени Иванов Генов
     Светозар Динев Маринов
     Росица Коева Славова
     Александър Иванов Христов
     Корнелия Константинова Маторова-Харитонова
     Кеазим Асанов Османов
     Милчо Иванов Рачев
     Антония Минчева Ганчева
     Стефка Веселинова Маринова
     Борис Христов Димитров
     Тоня Димитрова Димитрова
     Борис Паунов Борисов
     Диана Стоянова Димова
     Жанета Недялкова Любенова
     Петър Деков Петров
     Катя Петрова Димитрова
     Митко Петров Стоев
     Пламен Николаев Петков
     Румяна Стоева Иванова
     Нели Тенева Саръмова
     Мария Иванова Иванова
     Руси Христов Тодоров
     Пламена Желева Стоянова
     Васко Митев Заяков

27. Партия - политическо движение "Евророма"

     Младен Иванов Иванов
     Михаил Ангелов Михайлов
     Димитър Стефанов Атанасов
     Гено Данчев Арнаудов
     Иван Митков Борисов
     Иво Младенов Иванов
     Асен Недялков Заеков
     Мирена Иванова Илиева
     Демир Стефанов Дингилов
     Илия Вълчев Чолаков
     Илия Апостолов Георгиев
     Михаил Михайлов Томов
     Асен Стефанов Асенов

30. Коалиция "Обединени десни сили"

     Петър Минев Влаев
     Таня Николова Христова
     Коста Михов Карамихов
     Анелия Люцканова Тотева
     Никола Бойчев Велев
     Иван Стоянов Кудуски
     Нино Петров Нинов
     Михаил Георгиев Михайлов
     Димитър Йорданов Асенов
     Иво Ганчев Йовчев
     Стефан Динев Стефанов

31. Партия "Българска социалдемократическа партия"

     Недялко Димитров Ангелов
     Паско Милчев Милчев
     Стойно Недев Иванов
     Димитринка Маркова Петрунова
     Анелия Йорданова Василева
     Цветана Нисторова Димитрова
     Таня Веселинова Славова
     Павлина Янчева Делчева
     Атанас Димов Тодоров
     Мария Атанасова Стефанова
     Соня Станимирова Николова
     Магдалена Петкова Бозаджиева
     Димка Дончева Николова
     Елена Георгиева Кънчева
     Диляна Делчева Йорданова
     Николай Тодоров Колев
     Станимир Лазаров Генчев
     Радка Стойнова Колева
     Светлана Любомирова Бинева
     Митко Георгиев Чавдаров

32. Партия "Българска християнска коалиция"

     Иван Дедов Иванов
     Красимира Русева Димитрова
     Иван Николов Филипов
     Георги Йорданов Илиев
     Петър Стойнов Петров
     Ангел Димитров Стоянов
     Стоил Христов Палхутев
     Димитър Колев Чакъров
     Георги Панайотов Тодоров

33. Политическо движение "Български народен пенсионерски съюз"

     Илиян Борисов Манчев
     Васил Митев Щерев
     Атанас Христов Иванов
     Кирил Стоянов Матеев
     Радка Кирева Загорова

35. Партия "Движение за национално възраждане "Оборище"

     Димитринка Славчева Динева
     Славейка Иванова Гочева
     Жеко Петков Жеков

36. Предизборна коалиция "Сбор за свобода и прогрес" (ССП)

     Иван Петков Иванов
     Донка Иванова Рабакова
     Стефка Иванова Чакърова
     Тоньо Димов Димов
     Живко Господинов Нонев

39. Партия "Български демократичен блок"

     Христо Кънев Павлов
     Христо Георгиев Стоянов
     Иванка Маринова Георгиева

41. Партия "Национално движение Симеон Втори"

     Данчо Иванов Данев
     Стоян Иванов Стоянов
     Веселин Симеонов Беров
     Борислав Николов Тодоров
     Иван Белев Великов
     Ирина Станоева Миневска
     Злати Генчев Дапчев
     Елена Георгиева Канева
     Атанас Колев Дианов
     Запрян Стефанов Куртев
     Калоян Иванов Дамянов
     Сашка Панайотова Стоянова
     Снежана Георгиева Петрова-Стоянова
     Николай Кирилов Влахов
     Любомир Тодоров Любенов
     Донка Гочева Ангелова
     Деница Денчева Баева
     Константин Константинов Калъчев
     Илия Запрянов Илиев
     София Илиева Василева-Вълчева
     Валентина Георгиева Пройчева-Найденова
     Веселин Косев Величков
     Саша Петрова Спасова
     Елена Стайкова Руева
     Антон Йоргов Енчев
     Лука Николов Шиндаров

43. Партия "Българска социалдемокрация"

     Алексей Димитров Стоев
     Красимир Димитров Димитров
     Неделчо Калчев Нанков
     Стайка Станева Лалева
     Димитър Стойков Юнкеров
     Румен Стоянов Камбуров
     Янислав Илиев Илиев
     Станислав Димитров Радулов
     Боряна Иванова Колева
     Стела Колева Стаматова
     Бойка Цветкова Люцканова
     Боянка Данчева Минкова
     Ивелина Янева Митева
     Динко Христов Динев
     Пенка Тенева Колева
     Райна Тодорова Иванова-Калоянова
     Янко Ангелов Янков
     Таньо Иванов Стефанов

44. Партия "ВМРО - Българско национално движение"

     Диана Димитрова Бушкалова
     Явор Димитров Пиперов
     Кристиан Пенев Петков
     Мина Борисова Димитрова
     Стойчо Митев Стойчев
     Жанета Димитрова Рогошева
     Първан Симеонов Първанов
     Антон Стойчев Тонев
     Стефка Трифонова Мурджева
     Димчо Иванов Димов
     Йоанна Петкова Димитрова-Ганева

47. Партия "Общобългарско национално движение Отечество"

     Стоян Витанов Иванов
     Пламен Енчев Енев
     Живка Стойчева Стойчева
     Радостина Петева Рашкова
     Бойко Иванов Марков
     Иван Николаев Атанасов
     Виолета Тончева Жекова

48. Партия "Блокът на Жорж Ганчев"

     Димитър Русев Митев
     Пламен Тодоров Тодоров
     Васил Стоянов Георгиев
     Красимир Стойков Динев
     Боян Петров Колев
     Атанас Николов Цветанов
     Николай Петров Колев
     Валентин Валентинов Георгиев
     Ваня Петкова Пенчева
     Александър Профиров Кочаренко
     Петя Веселинова Видева
     Николай Илиев Илиев
     Вълко Марков Капралов
     Валентин Гочев Видев
     Димитър Дончев Димитров

49. Инициативен Комитет Петър Иванов Желязков

     Петър Иванов Желязков

50. Партия "Общински съвет за Стара Загора"

     Антон Стоянов Андронов
     Иван Николов Панчов
     Митко Тодоров Динев
     Руси Илчев Данев
     Валентин Стоянов Вълков
     Стефан Рашев Шоселов
     Николай Иванов Шопов
     Светослав Димитров Диамандиев
     Димо Димитров Бухчев
     Недялко Цоков Младенов
     Станчо Иванов Пантов
     Венелин Стефанов Кръстев
     Никола Стоев Нешев
     Огнян Димов Тодоров
     Иван Славов Славов
     Николай Ганчев Далаков
     Пенчо Вълков Иванов
     Тенчо Стефанов Руканов
     Георги Алексеев Узунов
     Георги Апостолов Чахов
     Йовчо Йорданов Йовов
     Петър Николов Ламбов
     Тодор Михайлов Георгиев
     Васил Атанасов Аргиров
     Пламен Иванов Генчев
     Георги Стойчев Гочев
     Павел Златев Бояджиев
     Васил Филипов Филипов
     Петър Димитров Арбалов
     Недялко Тенев Недялков
     Слави Вълков Иванов
     Христо Ангелов Динев
     Янчо Гочев Карагьозов
     Румен Тенев Русев
     Мария Колева Жекова
     Петко Минчев Влаев
     Райчо Вълчев Раев
     Николай Георгиев Колев
     Силвана Венелинова Господинова
     Стоян Борисов Попов
     Дечко Георгиев Неделчев
     Валентин Иванов Динев
     Минчо Пенев Минчев
     Мирослав Петков Петков
     Николай Михайлов Стефанов
     Ганко Колев Ганев
     Михаил Самуилов Ракаджиев
     Неделчо Иванов Атанасов
     Светлана Стойнова Иванова
     Валентин Георгиев Иванов

51. Партия "Българска национално-радикална партия"

     Милена Петкова Георгиева-Милева
     Донка Атанасова Делчева
     Пламен Кирилов Алексиев
     Ваня Славчева Желазкова
     Ангелина Димитрова Иванова
     Яни Иванов Янчев
     Тотка Йорданова Жекова

55. Партия "Национално движение за права и свободи"

     Христо Андреев Асенов
     Андрей Христов Андреев
     Слави Атанасов Йорданов
     Стефана Иванова Митева
     Андрей Димитров Атанасов
     Симеон Кирилов Манолов
     Ангел Митев Михайлов
     Алекси Стефанов Йорданов
     Слави Славов Ангелов
     Асен Бориславов Асенов
     Желязко Демирев Богданов
     Красимир Христов Красимиров
     Георги Михайлов Томов
     Тома Михайлов Славов
     Петко Йосифов Петков
     Ташо Василев Стефанов
     Асен Демирев Илиев
     Йосиф Асенов Петков
     Васил Георгиев Емилов
     Зарко Демирев Бонев
     Данчо Симеонов Данчев
     Александър Гачев Илиев
     Емил Красимиров Емилов
     Васил Живков Атанасов
     Кирил Михайлов Атанасов
     Митко Петров Атанасов
     Стефан Ангелов Стефанов
     Йосиф Белчев Стоилов
     Демир Костов Мерджанов

56. Партия "Съюз на Демократичните Сили"

     Стефчо Радев Василев
     Харутюн Кеворк Тавелкян
     Милена Господинова Генова
     Мирослав Георгиев Стефанов
     Петя Георгиева Арнаудова
     Десислава Атанасова Кънева
     Румен Стефанов Димитров
     Елена Желева Божинова
     Петър Георгиев Атанасов
     Ваня Константинова Буюклиева
     Райчо Стойчев Иванов
     Тоньо Георгиев Ангелов
     Нидялко Димитров Недялков
     Тончо Тодоров Тончев
     Антон Динев Тодоров
     Тодор Грудев Грудев
     Марина Йорданова Тенева
     Ангел Вълков Ангелов
     Георги Бойчев Георгиев
     Илиан Димитров Николов
     Димитър Енчев Димитров
     Теньо Георгиев Тонев
     Денка Атанасова Михайлова
     Милуш Красимиров Самуилов
     Камен Димитров Ябълкаров
     Минчо Тенев Минчев
     Йордан Костадинов Танев
     Васил Тодоров Петров
     Димитър Иванов Глинджурски
     Ивайло Желязков Михайлов
     Димитър Станчев Асенов
     Петко Иванов Петков
     Васил Петков Янчев
     Добромир Светославов Димитров
     Добрин Димитров Петков

57. Коалиция "Съюз на комунистите в Б-я" и "БЗС Ал.Стамболийски-1899"

     Здравко Николов Костадинов
     Николай Тимнев Тимнев
     Михаил Минчев Минчев
     Албена Димитрова Николова
     Таньо Ангелов Братанов
     Жельо Добрев Сяров
     Панайот Петров Павлов
     Монка Косева Славова
     Марин Митков Авджиев

60. Партия "Българска работническа партия (комунисти)"

     Кольо Стоянов Колев
     Руси Стефанов Димов

61. Партия "Рома"

     Кирил Ангелов Илиев
     Васил Митев Мерджанов
     Милен Вълев Митев
     Рачо Стефанов Рачев
     Господин Панайотов Генчев
     Александър Асенов Кирилов
     Стефан Колев Асенов
     Йордан Кирилов Йорданов
     Гита Стефанова Митева
     Асен Ганчев Стефанов
     Пеньо Иванов Георгиев
     Стефан Иванов Стефанов
     Диян Димитров Стефанов
     Христо Господинов Илиев
     Стефан Бисеров Ангелов
     Вълкана Йорданова Димитрова
     Ангел Сашев Тодоров
     Кънчо Ангелов Иванов
     Сокол Данчев Симеонов
     Симеон Диманов Илиев
     Димо Василев Димов

62. Партия "Българско движение Национален идеал за единство"

     Иван Динев Иванов
     Николай Николов Баев
     Дора Добрева Маркова
     Георги Цанков Бакоев
     Господин Антонов Господинов
     Драгомир Василев Господинов
     Тодор Маринов Тодоров
     Свилен Иванов Чукуров
     Иван Георгиев Иванов
     Станимир Борисов Тодоров
     Петко Минев Николов
     Филип Петров Рашев
     Николай Христов Христов
     Веселина Желязкова Колева
     Владимир Желязков Ганчев
     Гергана Димитрова Андонова
     Станислав Йорданов Енчев
     Цветалия Красимирова Желязкова

63. Партия "Българска национална партия Социален съюз"

     Васил Динев Василев
     Петър Георгиев Батев
     Минчо Донев Димитров
     Йовчо Петров Йовчев
     Донка Дакова Василева

64. Партия "Демократическа партия на справедливостта в РБ"

     Александър Михаилов Райков
     Христо Русев Василев
     Асен Михайлов Асенов
     Асан Ашим Ахмед
     Асен Андреев Александров
     Милен Андреев Асенов

71. Партия "Свободна България"

     Александър Крачолов Иванов
     Живко Русев Танев
     Камелия Ганчева Крачолова
     Ангел Иванов Ангелов
     Асен Симеонов Асенов
     Пейчо Митев Илиев
     Илия Недялков Христов
     Патриция Стоянова Ахчиева
     Жеко Йорданов Бабачев
     Чакър Колев Йорданов
     Асен Йорданов Иванов
     Желязко Танев Желязков
     Иван Енев Костадинов

72. Партия "Движение за права и свободи"

     Нешка Ивелинова Кондакчиева
     Сали Ремзи Вели
     Младен Михайлов Милчев
     Марийка Стоянова Колева
     Расим Емин Расим
     Анастасия Христова Костадинова
     Ваня Иванова Колчева
     Юсеин Ахмедов Юсеинов
     Деляна Хубенова Янкова
     Петър Христов Маринов
     Марияна Димитрова Димитрова
     Любомир Русев Василев
     Красимира Колева Колева
     Димчо Христозов Костадинов
     Росен Василев Драгнев
     Салийман Смаил Мехмед
     Кремена Хубенова Янкова
     Хюсеин Мемиш Смаил

73. Партия "Зелена партия в България"

     Стефка Георгиева Танева
     Радка Цветкова Желева
     Борислав Иванов Недев
     Валентин Ташев Иванов
     Наско Петров Кънчев
     Динко Иванов Матевски
     Иван Ганчев Иванов
     Марин Николов Маринов

75. Предизборна коалиция "Коалиция за справедливост и единство"

     Марко Господинов Марков
     Тоньо Ангелов Андонов
     Минчо Димитров Минчев
     Красимира Панева Дамянова
     Господин Любомиров Стефанов
     Господин Василев Илиев
     Господин Янков Радев
     Христо Генчев Георгиев
     Жеко Николов Станев
     Иван Генчев Георгиев

76. Партия "Български Бизнес Блок"

     Грозьо Генчев Грозев
     Неделчо Иванов Добрев
     Елена Нейчева Точева
     Трендафил Василев Точев
     Радостин Димитров Атанасов
     Мария Вичева Петкова
     Иван Стойнов Митев
     Марияна Христова Кралчева
     Добромира Тотева Панева
     Дарина Колева Танева-Тодорова

79. Партия "Български земеделски народен съюз" (БЗНС)

     Дако Нейков Михайлов
     Ванко Георгиев Кирев
     Милко Стаматов Чанков
     Богдана Йорданова Камбурова
     Александър Пенев Александров
     Иво Минчев Йовчев
     Теодора Стойчева Генова
     Чавдар Дечев Попов
     Коста Боев Костов
     Даниел Ненчев Ненчев
     Томан Божидаров Демирев
     Иван Георгиев Янакиев
     Стефан Динев Тенев
     Иван Петров Димов
     Стойчо Стоев Стоев
     Пенчо Георгиев Пенчев
     Мария Белчева Стойчева
     Мариана Георгиева Иванова
     Емил Петров Мечков
     Илия Иванов Илиев
     Маргарита Добрева Крътова
     Румен Петров Димов
     Керка Димитрова Транева
     Веселин Желев Лисичков
     Йовчо Димитров Йовчев
     Тошка Василева Митева
     Славка Пенчева Шивикова
     Христо Динев Христов
     Желязко Гочев Ленов
     Димитър Стоянов Иванов

82. Партия "БЗНС "Никола Петков"

     Кънчо Косев Попов
     Георги Станчев Георгиев
     Тошко Желязков Кавалджиев
     Диана Иванова Кърчева
     Ангел Петров Карагьозов
     Петър Манев Петров
     Атанас Господинов Атанасов
     Христо Киров Ленов
     Генчо Танев Иванов
     Гошо Милчев Паликаров
     Недялка Христова Ганева
     Иван Бойчев Бойчев
     Светломир Русев Желязков
     Андреана Господинова Грудева
     Теньо Ботев Димитров
     Надежда Колева Михайлова-Щилянова
     Стефан Тодоров Банов
     Бонка Тодорова Михова
     Пенчо Моймиров Гюрковски
     Жельо Славов Желев
     Иван Иванов Гьоков
     Илия Желев Ангелов
     Дора Недева Танева
     Светла Георгиева Господинова


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД