Община Пловдив
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
КМЕТ НА ОБЩИНА
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
 
   1. Коалиция "Независими общински съветници"
   2. Партия "Български земеделски народен съюз" (БЗНС)
   3. Партия "Рома"
   4. Партия "Партия на зелените"
   5. Партия "Консервативна партия КеП"
   6. Предизборна коалиция "Сбор за свобода и прогрес" (ССП)
   9. Партия "Българска комунистическа партия "Георги Димитров"
   10. Партия "Блокът на Жорж Ганчев"
   11. Коалиция "БКП и КПБ"
   12. Партия "Движение за национално обединение"
   14. Партия "Национално движение за права и свободи"
   15. Партия "Движение Гергьовден"
   16. Инициативен Комитет Неджатин Селятинов Арифов
   17. Партия "Конституционен съюз"
   18. Партия "Българска социалдемокрация"
   19. Партия "Българска демократическа партия за европейски и световни щати"
   20. Партия "Българска евродесница"
   21. Партия "Движение за национално възраждане "Оборище"
   22. Партия "Партия на дребния и семейния бизнес" (ПДСБ) - Пловдив
   23. Коалиция "6-ти април"
   24. Партия "Национално сдружение - БЗНС"
   25. Партия Българска отечествена партия "Национален съюз"
   26. Коалиция "ВМРО"
   27. Партия "Българска национална партия Социален съюз"
   29. Партия "Роден край"
   30. Партия "Партия на средната класа"
   32. Партия "Възстановена Македонска родолюбива организация (ВМРО) Българско демократично движение (БДД)"
   33. Партия "Национална републиканска партия"
   34. Инициативен Комитет Даниела Тонкова Кинова
   35. Партия "Български Бизнес Блок"
   36. Партия "Български демократичен блок"
   37. Партия "Демократическа партия на справедливостта в РБ"
   38. Партия "Движение за права и свободи"
   40. Партия "Българска социалдемократическа партия"
   41. Коалиция "Обединени демократични сили-Пловдив"
   42. Партия "Българска работническа социалистическа партия"
   43. Инициативен Комитет Антон Славчев Карагьозов
   44. Партия "Българска национално-радикална партия"
   45. Партия "Българска християнска коалиция"
   46. Партия "Съюз свободни демократи"
   47. Коалиция "Коалиция за Пловдив"
   48. Партия "Българско движение Национален идеал за единство"
   49. Партия "Обединение за възраждане" (ОВ)
   50. Партия "Български демократичен съюз "Радикали"
   51. Партия "Национално движение Симеон Втори"


 
Регистър на Кандидатски листи за избор на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

1. Коалиция "Независими общински съветници"

     Валентин Димитров Маринов
     Димитър Петков Керин
     Ваня Костадинова Василева
     Тоня Александрова Попова
     Александър Илиев Вандев
     Величка Нанкова Христева
     Атанас Христов Паралингов
     Бойко Енев Шилев
     Георги Александров Пушкаров

2. Партия "Български земеделски народен съюз" (БЗНС)

     Милчо Василев Добринов
     Атанаска Генова Генова
     Милко Вълчев Бакалов
     Йосиф Тобиев Говедаров
     Стефан Йосифов Дрехемов
     Любен Атанасов Грозев

3. Партия "Рома"

     Гинка Христева Атанасова
     Кольо Стефанов Костов
     Ванчо Кочев Бошнаков
     Стоян Димитров Иванов
     Георги Александров Томов
     Георги Иванов Бошнаков
     Райчо Георгиев Асенов
     Наско Рашков Костадинов
     Щерю Желев Илиев
     Мемед Юсеинов Асанов
     Георги Кирилов Емилов

4. Партия "Партия на зелените"

     Атанас Илиев Кръстев
     Иван Стойков Куков
     Весела Йорданова Топозлийска
     Юлиян Иванов Петров
     Кирил Христев Пейков
     Димитър Николов Хубенов
     Георги Иванов Стоянов
     Петко Манев Петков
     Марияна Деянова Георгиева
     Малинка Димова Батинова
     Огнян Костадинов Нешев
     Виолетка Иванова Караиванова
     Милка Трендафилова Траянова
     Господин Гочев Хорозов
     Валентин Атанасов Попов
     Иван Петров Балталийски
     Мария Василева Петрова
     Цвета Христова Христева
     Лиляна Кирилова Здравчева
     Ница Желязкова Килимска
     Петко Златков Златанов
     Ганка Тодорова Янева
     Маргарита Андонова Харизанова
     Венета Василева Пайчева
     Даниела Акилова Апостолова
     Елена Илиева Торозова
     Георги Живков Войнов
     Снежана Тодорова Чучева
     Александър Божидаров Парушев
     Анна Николаева Драганова
     Тодор Драгов Горинов
     Павел Тенев Павлов
     Димитър Благоев Драганов
     Цецка Василева Симитчиева
     Найда Захариева Онбашиева
     Йордан Георгиев Йорданов
     Ралица Стоянова Янакиева

5. Партия "Консервативна партия КеП"

     Димитър Веселинов Костов
     Атанас Асенов Белев
     Любомир Христов Костов
     Ваня Иванова Тодорова
     Розен Илиев Григоров
     Евелина Чудомирова Мирчева
     Антоанета Иванова Дженева
     Антон Иванов Витков
     Венцислав Георгиев Филипов
     Николай Нешев Салутски
     Георги Божидаров Игнатов
     Веселин Иванов Генов
     Игнат Недков Христев
     Анка Константинова Сребрева

6. Предизборна коалиция "Сбор за свобода и прогрес" (ССП)

     Калоян Иванов Амбарев
     Мариела Василева Гечева
     Емил Василев Серафимов
     Боряна Иванова Киркова
     Любомир Андонов Андонов
     Иванка Иванова Велкова
     Станимира Иванова Томанова
     Донка Вълчева Гинева
     Александър Вълчев Костов
     Мария Борисова Кюстебекова
     Весела Янкова Рочева
     Ирена Тодорова Тодорова

9. Партия "Българска комунистическа партия "Георги Димитров"

     Атанас Стоянов Василев
     Петко Костадинов Буров
     Стефан Борисов Василев
     Валерий Иванов Бакърджиев
     Никола Христев Банчев
     Виолета Христова Ковачева
     Владлен Георгиев Аргиров
     Мария Ненова Колева
     Кирил Томов Христев

10. Партия "Блокът на Жорж Ганчев"

     Атанас Димитров Димитров
     Георги Рангелов Жилов
     Инна Димитрова Бончева
     Румяна Йорданова Николова
     Станислава Христова Христозова
     Пенка Николова Василева
     Петър Василев Петров
     Фанка Стоянова Николова

11. Коалиция "БКП и КПБ"

     Румен Димитров Калоферов
     Цветелина Станиславова Кансъзова
     Михаил Василев Горалов

12. Партия "Движение за национално обединение"

     Димитър Иванов Юруков
     Душан Ангелов Димитров
     Стефан Иванов Гешанов
     Георги Алексиев Георгиев
     Антония Пенчева Караиванова
     Магдалена Ангелова Баталова
     Мата Делчева Джорева
     Николина Петева Петева
     Михаил Викторов Ранов
     Иван Добрев Стоянов
     Данко Борисов Йорданов
     Димитър Андреев Димитров
     Даниел Любенов Павлов

14. Партия "Национално движение за права и свободи"

     Недрет Махмудова Юсеинова
     Гюрсел Сали Мехмед
     Мехмед Юсеин Асан
     Захари Стефанов Седжимов
     Наско Йорданов Стоянов
     Славчо Митков Йорданов
     Талип Фадил Кърмъзи
     Местан Юсеинов Амедов
     Мехмед Ахмедов Ахмедов
     Никола Димчев Йорданов
     Васил Георгиев Йорданов
     Рангел Иванов Александров
     Ахмед Мурад Чалъм
     Найден Николов Чернев
     Наско Здравков Йорданов
     Хюдаверди Местанова Амедова
     Красимир Янков Запрянов
     Румен Емилов Тодоров
     Ангел Георгиев Тодоров
     Рашко Димитров Беджеков
     Георги Янков Запрянов

15. Партия "Движение Гергьовден"

     Павлина Василева Миленова
     Любомир Георгиев Занев
     Емил Спасов Крайчев
     Ириен Георгиев Трендафилов
     Константин Тодоров Симидчиев
     Йордан Кънчев Калчев
     Елза Алексиева Гейман
     Станимир Ангелов Ангелов
     Красимира Василева Вътева
     Светослав Любомиров Цеков
     Асен Борисов Илиев
     Иван Кунчев Кунчев
     Костадин Стоянов Христов
     Станислав Божидаров Николов
     Красимир Христов Чакандраков

16. Инициативен Комитет Неджатин Селятинов Арифов

     Неджатин Селятинов Арифов

17. Партия "Конституционен съюз"

     Красимир Георгиев Кафалиев
     Румен Златанов Найденов
     Иван Андонов Кебапчиев
     Веселина Йорданова Данчева
     Георги Красимиров Кафалиев
     Красимира Илиева Атанасова
     Алекджеймс Раймонд Тимурян
     Георги Николов Касабов
     Динко Стефанов Кичуков
     Жоро Валериев Стоянов
     Петя Русева Аганчян
     Николай Савов Йорданов
     Рафи Хрант Куюмджиян
     Катя Кирилова Клисурска
     Соня Янкова Тенева
     Илияна Николаева Йорданова
     Станислава Николаева Йорданова
     Доротей Димитров Тренчев
     Павел Павлов Дженев
     Трифон Димитров Димитров
     Елизабета Иванова Митрева
     Тодор Николов Дачев
     Стефан Пенков Бояджиев
     Станислав Красимиров Николицов
     Георги Асенов Попов
     Величко Младенов Родопски
     Валери Михайлов Стоянов
     Мария Динкова Стоянова
     Николина Димитрова Малешинова
     Росица Иванова Сидерова
     Дияна Димитрова Димитрова
     Юлия Руменова Иванова
     Яна Маркова Танева
     Манол Димитров Иванов
     Пенка Недкова Христова

18. Партия "Българска социалдемокрация"

     Петър Христов Неделчев
     Веселин Иванов Денчев
     Стефан Георгиев Луканов
     Огнян Стратев Геновски
     Васил Георгиев Бутев
     Евдоким Младенов Мерджанов
     Георги Любенов Джонов
     Георги Христов Петров
     Десислава Валентинова Дернева
     Димитър Ангелов Златков
     Светлана Иванова Исаева
     Валентин Георгиев Иванов
     Катя Иванова Ангелова
     Костадин Василев Стоилов
     Евгений Викторович Гринберг
     Владимир Димитров Камбуров
     Светлана Тенева Тенева-Иванова
     Мартин Георгиев Вълков
     Юри Борисов Стриков
     Веселина Алекзандър Благовест-Дукова
     Валентин Георгиев Бачев
     Янка Георгиева Стефанова
     Димитър Тодоров Димитров
     Христина Христова Чалова
     Николай Георгиев Югов
     Николай Тодоров Маринов
     Петър Иванов Делев
     Елеонора Иванова Иванова
     Теодора Димитрова Куманова
     Никола Вичев Николов

19. Партия "Българска демократическа партия за европейски и световни щати"

     Спаска Георгиева Кръстева

20. Партия "Българска евродесница"

     Бойко Ладков Иванов
     Христо Миленов Аджаров
     Георги Михайлов Пандев
     Венелин Петров Петков
     Румяна Костадинова Иванова

21. Партия "Движение за национално възраждане "Оборище"

     Георги Василев Найденов
     Мария Стоянова Василева
     Димитър Иванов Костов
     Михаил Цветилов Цветилов
     Деян Василев Тодорински
     Хайгануш Френгюл Бюлбюлян
     Дарина Николаева Георгиева

22. Партия "Партия на дребния и семейния бизнес" (ПДСБ) - Пловдив

     Сашко Иванов Арабаджиев
     Петър Димитров Димитров
     Радослав Симеонов Паскалев
     Росен Владимиров Коруев
     Славко Иванов Малаков
     Илия Веселинов Ганчев
     Мирослав Михайлов Димитров

23. Коалиция "6-ти април"

     Борис Запрянов Аргилашки
     Никола Артинов Нахабедян
     Ангел Василев Костов
     Елена Иванова Зозикова
     Айсел Юсеинова Сюлейманова
     Иванка Нейкова Димова
     Здравко Николов Николов

24. Партия "Национално сдружение - БЗНС"

     Гергана Георгиева Сутурска
     Веселин Атанасов Кайков
     Мариета Велкова Велкова
     Соня Божикова Бумбарова

25. Партия Българска отечествена партия "Национален съюз"

     Крум Савов Крумов-Куманов
     Георги Милушев Топалов
     Иван Атанасов Ралев
     Георги Петров Малеев
     Светослав Димитров Димитров
     Мария Костадинова Метаксова
     Катя Атанасова Апостолова
     Димитър Самуилов Семерджиев
     Мила Емилова Бошнакова
     Александър Борисов Кутрянски

26. Коалиция "ВМРО"

     Славчо Стоев Атанасов
     Камен Маринов Шишманов
     Илко Матов Илиев
     Стефан Николов Шивачев
     Лилия Радкова Учкунова
     Марин Костадинов Роглев
     Любомир Радев Милков
     Петър Николов Юруков
     Васил Атанасов Чучулев
     Никола Стоянов Папазов
     Петя Любенова Дойчинова
     Димитър Стефанов Костов
     Георги Първанов Василев
     Христо Минков Минков
     Камен Атанасов Янков
     Милко Христов Урумов
     Веселин Костов Василев
     Гиньо Матев Матев
     Тони Танева Симидчиева
     Антон Методиев Янев
     Антоанета Георгиева Ковачева-Анастасова
     Николай Стефанов Ненков
     Иван Христев Занев
     Никола Хараламбев Ананощев
     Георги Димитров Димитров
     Анатолий Георгиев Султанов
     Драган Димитров Тънков
     Красимир Иванов Тодоров
     Тинка Стаматова Христова
     Катя Стойчева Иванова
     Рашко Йорданов Филипов
     Светослав Захариев Бъндев
     Марта Николова Савова
     Кирил Михайлов Петров
     Иван Начев Котев
     Янко Тодоров Янков
     Петър Стоянов Савчов
     Бояна Велкова Влашка
     Александър Стоянов Александров
     Янко Николов Панайотов
     Юлия Христова Енчева
     Руслан Ганчев Ганчев
     Лазаринка Томова Стоянова
     Бойка Димитрова Паланова
     Светла Ганчева Кръчмарова
     Иво Иванов Гагов

27. Партия "Българска национална партия Социален съюз"

     Иван Гълъбов Ковачев
     Георги Димитров Георгиев
     Атанас Маринов Шагов

29. Партия "Роден край"

     Младен Георгиев Младенов
     Емил Йорданов Иванов
     Бойко Вълков Боев
     Теодора Христова Чочева
     Петър Велев Вишев
     Стоимен Атанасов Гърбев
     Красимир Петров Кумчев
     Неделчо Илиев Петков
     Силвия Георгиева Василева
     Александър Димитров Манлиев
     Борис Димитров Стойчев
     Веселин Славов Кунчев
     Иван Митев Крачев
     Златко Димитров Павлов
     Тихомир Борисов Тодоров
     Пеньо Иванов Пенев
     Благой Костов Станев
     Христо Ангелов Йовчев

30. Партия "Партия на средната класа"

     Саркис Татеос Гарабедян
     Димитър Сашев Тодоров
     Бранимир Стойчев Иванов
     Злата Николова Николова
     Даниела Георгиева Даскалова
     Катя Костадинова Терзиева
     Николай Димитров Попов
     Екатерина Георгиева Милкова
     Михаил Илиев Буков
     Илия Викентиев Макрелов
     Асан Рустем Ракип
     Евгений Танев Георгиев
     Стамо Димитров Стамов
     Станимир Христов Шаламанов
     Лиляна Стефанова Цветкова
     Анна Ботева Попова
     Антоанета Стоянова Ненова
     Христо Димитров Алексиев
     Тинка Стоянова Каратанева-Стоева
     Райна Георгиева Попова
     Атанаска Георгиева Петева
     Николай Петров Стоев
     Никола Димитров Запрянов
     Мариана Кръстева Дамянова
     Борислав Иванов Иванов
     Светослав Владимиров Козарев

32. Партия "Възстановена Македонска родолюбива организация (ВМРО) Българско демократично движение (БДД)"

     Емил Жечев Жечев
     Стойчо Ангелов Кузев
     Симеон Йорданов Симеонов
     Веселин Иванов Ангушев
     Златка Вълканова Йовчева
     Атанас Генчев Генчев
     Дорис Стефанова Хофман
     Петър Иванов Бацалов
     Стойчо Петров Стойчев
     Цветелин Петков Петков
     Екатерина Стоянова Христова
     Венелин Красимиров Йорданов
     Росен Емилов Станимиров
     Видол Митов Митов
     Емилия Пейчева Суванджиева
     Емилия Мартинова Аргирова
     Христина Асенова Пъжева
     Тинко Петков Чалмов
     Иван Сашев Чолаков
     Стоян Ангелов Катушев
     Стоян Петков Христов
     Димко Димитров Узунов

33. Партия "Национална републиканска партия"

     Ангел Георгиев Цеков

34. Инициативен Комитет Даниела Тонкова Кинова

     Даниела Тонкова Кинова

35. Партия "Български Бизнес Блок"

     Стефан Георгиев Грозев
     Васил Чавдаров Порожанов
     Георги Тодоров Ваклинов
     Александър Василев Василев

36. Партия "Български демократичен блок"

     Николай Иванов Кузов
     Атанас Александров Куртенков
     Борис Димитров Костадинов
     Митко Рашев Маджуров
     Никола Владимиров Стрински
     Росица Борисова Чилова
     Ценка Иванова Радукова
     Ангел Николов Ангелов
     Георги Михайлов Балахуров
     Димчо Пенев Раев
     Смилянка Йорданова Запрянова
     Райко Вълев Илиев
     Делян Христов Пехливанов
     Чавдар Атанасов Нинов
     Георги Иванов Енев
     Елена Атанасова Енева
     Анжела Емилова Георгиева
     Владислав Иванов Витев
     Ерол Юсиенов Асанов
     Надя Искренова Чакова
     Стоянка Георгиева Гъркова
     Георги Асенов Йорданов
     Минчо Николов Палавров
     Елена Петрова Димова
     Христо Филипов Шпатов
     Вълю Раев Илиев
     Владимир Стоянов Стоев
     Спас Тодоров Умурски
     Евгений Христов Тодоров
     Слави Павлов Яков
     Борис Петров Гърнев
     Димитрия Георгиева Якова
     Димитър Спасов Спасов

37. Партия "Демократическа партия на справедливостта в РБ"

     Ашим Хюсеинов Асанов
     Тошо Рашков Паламудов
     Костадин Павлов Георгиев
     Милан Ангелов Александров
     Фейми Шерифов Юсеинов
     Пенка Стойчева Георгиева

38. Партия "Движение за права и свободи"

     Еньо Митков Петров
     Ахмед Фератов Азимов
     Инан Смаилов Алиев
     Аксел Ахмед Хасан
     Стефан Асенов Камбуров
     Янко Димчев Митков
     Андон Найденов Салтъков
     Тунай Сюлейманов Хюсеинов
     Метин Сафедин Маджар
     Наташа Маркова Атанасова
     Емил Красимиров Александров
     Тамер Джемалов Бейсимов
     Осман Есман Осман
     Стефан Васков Йосифов
     Янка Емилова Христова
     Асен Щерев Денев
     Ибрям Сюлейман Джелил
     Мустафа Сали Али

40. Партия "Българска социалдемократическа партия"

     Христо Атанасов Бонев
     Петър Иванов Запрянов
     Йордан Костадинов Давчев
     Илко Николов Николов
     Янко Спасов Спасов
     Любомир Любомиров Антонов
     Стефка Стоянова Илиева
     Димитър Атанасов Венков
     Димитър Павлов Костов
     Катя Любомирова Бъневска
     Весела Димитрова Попова
     Венцислава Валентинова Тоскова-Великова
     Димитър Христев Кунчев
     Благовеста Георгиева Борисова
     Георги Борисов Панайотов
     Георги Тодоров Георгиев
     Бойчо Рашев Бочев
     Георги Ставрев Ангелов
     Петя Илиева Милетиева
     Тошо Танев Тодоров
     Антонина Благоева Дерменджийска
     Донка Колева Маркова
     Таня Бончева Бончева

41. Коалиция "Обединени демократични сили-Пловдив"

     Александър Дяков Дяков
     Страшимир Василев Дочков
     Едуард Мъгърдич Сарафян
     Даниела Радева Желязкова
     Георги Петров Титюков
     Здравко Василев Зафиров
     Константин Христов Георгиев
     Божидар Антонов Здравков
     Андон Георгиев Андонов
     Ангел Исаков Пописаков
     Александър Петров Николов
     Ваня Танева Танчева-Манчева
     Николай Георгиев Караиванов
     Стоимен Малинов Марчев
     Светлана Маринова Грозданова
     Никола Димитров Ендрев
     Атанас Любенов Панчов
     Анастас Василев Бадев
     Александър Ангелов Панов
     Бистра Николова Сакъова-Първанова
     Пенка Христова Врачева
     Стоянка Калчева Багрянова
     Любен Рангелов Апостолов
     Маргарита Янкова Вакрилова
     Петър Димитров Попов
     Александър Колев Колев
     Венцислав Ванков Иванов
     Добри Господинов Вълчев
     Тодор Петров Тодоров
     Ангел Николов Петков
     Васил Иванов Колеманов
     Август Асенов Фингов
     Красимир Иванов Пастърмаджиев
     Юсеин Мехмед Юсеин
     Теодора Иванова Стойкова
     Любомир Иванов Енев
     Злати Колев Илиев
     Асан Селим Хасан
     Нели Атанасова Стоева
     Боян Николов Боянов
     Весела Димитрова Русковска
     Мая Кънчева Новакова-Минкова
     Димитър Атанасов Шуманов
     Тинко Жеков Йорданов
     Боян Бланков Костов
     Маргарита Иванова Иванова
     Ахмед Мехмед Хасан
     Костадин Василев Чакъров
     Виктория Константинова Виденова-Теленчева
     Драган Димитров Луизов
     Весела Петкова Михайлова
     Евгений Димитров Профиров
     Емилия Любомирова Бозева

42. Партия "Българска работническа социалистическа партия"

     Георги Серафимов Макулев
     Александър Хараланов Попчев
     Владимир Минчев Иванов
     Иван Спасов Атанасов
     Атанас Петков Данов
     Катя Здравкова Василева
     Илия Кирилов Пейков
     Георги Димитров Димитров
     Валентина Иванова Арнаудова
     Галин Петров Иванов
     Стефан Стоянов Петров
     Петрушка Стефанова Маринова
     Иван Василев Арнаудов
     Юлиана Борисова Пейкова
     Ирина Донева Динева
     Ваня Атанасова Панталакова

43. Инициативен Комитет Антон Славчев Карагьозов

     Антон Славчев Карагьозов

44. Партия "Българска национално-радикална партия"

     Атанас Илиев Семерджиев
     Пламен Кирилов Деспотов
     Илия Атанасов Семерджиев

45. Партия "Българска християнска коалиция"

     Божидар Михайлов Симеонов
     Димитър Ангелов Спилков
     Маргарита Василева Никова
     Жозеф Едуард Кешишян
     Любомир Василев Мицев
     Крикор Сахак Касапян
     Христо Атанасов Дошков
     Иван Георгиев Тодоров
     Мъгърдич Сахак Касапян
     Григор Илиев Димитров
     Хрант Едуард Кешишян
     Пламен Николов Димитров
     Тодор Димитров Делчев
     Митка Запрянова Атанасова
     Атанас Георгиев Атанасов
     Милена Йорданова Славчева
     Атанас Милков Велев
     Максим Ангелов Ангелов
     Николина Георгиева Георгиева
     Александър Недялков Пенев
     Веселина Грозева Грозева
     Крикор Онник Алтунян
     Сета Нишан Ексерджиян
     Илия Ненков Кабаиванов
     Десислава Йорданова Маринова
     Мелине Назарет Иванова
     Йовка Георгиева Бъчева
     Георги Атанасов Малинов
     Богданка Богданова Георгиева
     Божидар Иванов Христев
     Снежана Стоянова Хаджийска
     Рангел Петров Миков
     Димитър Рангелов Цавков
     Стойна Иванова Цавкова
     Ангел Маринов Димитров

46. Партия "Съюз свободни демократи"

     Атанас Димитров Недевски
     Ради Атанасов Радев
     Васил Георгиев Петров
     Владимир Иванов Кисьов
     Атанас Андреев Узунов
     Марияна Стоянова Стракова
     Димо Иванов Григоров
     Костадин Стоянов Мандаджиев
     Петър Костадинов Щерев
     Никола Иванов Алимански
     Кирил Георгиев Кунчев
     Константин Павлов Сапунджиев
     Юлия Борисова Генчева
     Цветан Михайлов Маслинков
     Иван Димитров Иванов
     Светозар Маринов Гледачев
     Венцислав Георгиев Гатев
     Георги Иванов Бояджиев
     Недко Иванов Чудомиров
     Величка Георгиева Тименова
     Петя Николова Неделчева
     Жана Добрева Петрова
     Георги Стефанов Попов
     Димитър Костадинов Божков
     Събина Захариева Вулджева
     Йовка Божидарова Златева
     Атанас Георгиев Георгиев
     Николай Крумов Василев
     Васил Илиев Пеев
     Ориета Нончева Каменова

47. Коалиция "Коалиция за Пловдив"

     Георги Атанасов Атанасов
     Соня Димитрова Киркова
     Тодор Динчов Петков
     Александър Василев Константинов
     Красимир Калоферов Давчев
     Георги Йорданов Йорданов
     Антоанета Иванова Топалова
     Николай Атанасов Радев
     Пенка Стефанова Калинкова
     Радко Милков Багдасаров
     Любомир Георгиев Мутафчиев
     Анелия Кирилова Кирова
     Никола Христов Янакиев
     Никола Хърсев Хърсев
     Тодор Иванов Кръстев
     Ангел Петров Петров
     Перхан Реджепова Карамукова
     Христо Вълчев Иванов
     Петър Йорданов Ненков
     Чавдар Илиев Косев
     Паун Кирилов Иванов
     Гергана Кръстева Николова
     Петко Найденов Маслев
     Панайот Йолов Панайотов
     Тодор Георгиев Биков
     Елена Костадинова Андонова
     Васил Вангелов Лалбонов
     Ангелина Петрова Петрова
     Румен Груев Григоров
     Кирил Петков Бизеров
     Атанас Борисов Тамбушев
     Константин Атанасов Трайков
     Иван Вълчев Чакъров
     Мирослава Николова Бошева
     Минка Алдомирова Сърнешка
     Славемир Йовчев Йовчев
     Георги Великов Митриков
     Христо Владимиров Алексиев
     Мирослав Енков Енков
     Делко Стоянов Терзийски
     Матей Антонов Матеев
     Венцислав Петков Арнаудов
     Добромир Милков Трифонов
     Весна Каменова Атемова-Калъчева
     Цена Ангелова Гроздина
     Тильо Енев Тилев
     Николай Пенев Костов
     Наум Китанов Китанов
     Гинка Станова Чераджийска
     Вълко Димитров Одажиев
     Пламен Динчев Пенчев
     Диана Стойчева Стоянова
     Гергана Иванова Попова
     Владимир Стоилов Вангелов
     Светломира Илиева Иванова
     Константин Петров Генов

48. Партия "Българско движение Национален идеал за единство"

     Владимир Георгиев Тодоров
     Михаил Атанасов Павлов
     Юрий Димитров Шишков
     Тодор Ненков Николов
     Димитър Стоилов Мерджанов
     Георги Стоянов Гигов
     Спас Димитров Куртев
     Иван Радев Терзийски
     Янчо Владимиров Тодоров
     Марин Георгиев Петков
     Бисер Асенов Стоянов
     Арменак Кероп Кантарян
     Кръстьо Николов Дернев
     Елица Севдалинова Балева
     Георги Николов Майоров

49. Партия "Обединение за възраждане" (ОВ)

     Йордан Илиев Джермански
     Соня Георгиева Стоянова
     Пламен Георгиев Ковачев
     Веселин Стефанов Ламбрев
     Христо Колев Кунев
     Анастасия Стефанова Орешкова
     Соня Василева Аспарухова
     Елка Милева Цоцоманска
     Евгения Костадинова Вълчинова
     Михаил Василев Писков
     Георги Димитров Ряпов
     Гергана Петрова Йончева
     Цветомира Чавдарова Михайлова-Котова
     Димитър Трифонов Димитров
     Радосвета Димитрова Николова
     Албена Василева Караджова

50. Партия "Български демократичен съюз "Радикали"

     Веселин Любомиров Николов
     Христо Ангелов Александров
     Лазар Стоилов Костов
     Георги Димитров Кърчоков
     Снежана Николова Вълчева
     Георги Димитров Терзиев
     Тони Александрова Михова
     Благовест Аспарухов Лепоев
     Георги Радев Щърков
     Лилия Василева Колева
     Лидия Христова Атанасова
     Маньо Цонев Манев

51. Партия "Национално движение Симеон Втори"

     Нина Христова Радева
     Стоянка Ангелова Димитрова
     Радослав Динев Караславов
     Мариана Иванова Димитрова-Гичева
     Андрей Иванов Захариев
     Стефанка Петрова Цонева
     Леонард Моис Капон
     Александър Георгиев Буздрев
     Ани Артюн Егинлиян-Шишманян
     Рашко Тодоров Бакалов
     Надежда Валентинова Божинова
     Михаил Любомиров Минчев
     Лилия Кръстева Попова
     Ангелина Николова Карагьозова
     Кирил Илиев Гузгунов
     Румен Тодоров Исов
     Хайгануш Агоп Мардиросян
     Тенчо Любенов Чолаков
     Цветана Лукова Радева
     Диана Христова Шиндова
     Николай Атанасов Атанасов
     Ива Колева Пранджева
     Цвятко Андонов Сиромашки
     Димитър Спасов Стойчев
     Николай Делчев Георгиев
     Борис Ангелов Калинов
     Недка Георгиева Гърдева
     Майя Антонова Георгиева
     Божидар Георгиев Тодоров
     Георги Свиленов Вучков
     Симеон Борисов Добрев
     Тони Богданова Михова
     Петко Данков Присадников
     Гелка Ангелова Илиева
     Нейко Гаврилов Ангелов
     Божана Петрова Тодорова
     Желязко Илиев Григоров
     Иво Колев Иванов
     Костадин Стоянов Рангелов
     Никола Васков Михайлов
     Милчо Стефанов Маринов
     Желязко Лазаров Лалев
     Антоанета Колева Мазгалова
     Атанас Стоев Атанасов
     Румен Антонов Рангелов
     Иванка Георгиева Станкова
     Атанас Петров Чапаров
     Мими Величкова Митева
     Венета Георгиева Гегова
     Даниела Недялкова Стамболиева
     Илия Спасов Илиев
     Маринка Йорданова Веселинова
     Тодор Спасов Денев
     Николай Здравков Здравчев
     Радостина Петрова Георгиева
     Светла Янкова Янкова
     Румяна Ромеова Чотрова
     Димитър Илиев Пандуров
     Тодор Гавраилов Чилингиров
     Валентин Атанасов Стоянов
     Димка Николова Георгиева


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД