Община Плевен
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО БЕГЛЕЖ
КМЕТ НА КМЕТСТВО БОХОТ
КМЕТ НА КМЕТСТВО БРЕСТОВЕЦ
КМЕТ НА КМЕТСТВО БРЪШЛЯНИЦА
КМЕТ НА КМЕТСТВО БУКОВЛЪК
КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЪРБИЦА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ГРИВИЦА
КМЕТ НА КМЕТСТВО КОИЛОВЦИ
КМЕТ НА КМЕТСТВО КЪШИН
КМЕТ НА КМЕТСТВО МЕЧКА
КМЕТ НА КМЕТСТВО НИКОЛАЕВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО ОПАНЕЦ
КМЕТ НА КМЕТСТВО ПЕЛИШАТ
КМЕТ НА КМЕТСТВО РАДИШЕВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО РАЛЕВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО СЛАВЯНОВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО ТОДОРОВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО ТУЧЕНИЦА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ТЪРНЕНЕ
КМЕТ НА КМЕТСТВО ЯСЕН
КМЕТ НА КМЕТСТВО ДИСЕВИЦА
Регистър на Партии, Местни коалиции и Инициативни комитети регистрирани за участие в избор на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
 
   1. Партия "Българска социалдемократическа партия"
   2. Партия "Зелена партия в България"
   5. Партия "Българско движение Национален идеал за единство"
   6. Инициативен Комитет Славко Александров Атанасов
   10. КОАЛИЦИЯ "ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН-БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ"
   12. КОАЛИЦИЯ "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
   14. Инициативен Комитет Вили Георгиев Димчев
   15. Коалиция "БКП и КПБ"
   16. Партия "Християн-социален съюз"
   17. КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ(СДС,БЗНС"Н.ПЕТКОВ",ВМРО-БДД,БДФ)"
   18. Партия "Национално движение Симеон Втори"
   19. Партия "Съюз свободни демократи"
   20. Партия "Български земеделски народен съюз - единен"
   21. Партия "Съюз на комунистите в България"
   22. Инициативен Комитет Валерий Илиев Ангелов
   23. Инициативен Комитет Димитър Якимов Митев
   24. Партия "Майки – на децата ни"
   25. Партия Партия на българските жени
   27. Партия "Движение за национално възраждане "Оборище"
   30. Партия "Рома"
   31. Партия "Българска национална партия Социален съюз"
   32. Партия "Партия на зелените"
   34. Инициативен Комитет Димитрина Маркова Велева
   35. КОАЛИЦИЯ "КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА-ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ ЗА ПЛЕВЕН"
   36. КОАЛИЦИЯ "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ-ЛЯВА АЛТЕРНАТИВА ЗА ПЛЕВЕН
   37. Партия "Български демократичен съюз "Радикали"
   38. Партия "Демократическа партия на справедливостта в РБ"
   39. Партия "Българска работническа социалистическа партия"
   40. Партия Движение "Напред България"
   41. Партия "Федерация Царство България"
   43. Партия "Национално движение за права и свободи"
   44. КОАЛИЦИЯ "ГРАЖДАНСКИ ИЗБОР ЗА ПЛЕВЕН"
   45. Партия "Национално сдружение - БЗНС"
   46. Партия "БЗНС - Народен съюз"
   47. Партия "Движение за права и свободи"
   48. Партия "Българска национално-радикална партия"
   50. Партия "Българска християнска коалиция"
   51. Партия "Демократична гражданска инициатива"
   52. КОАЛИЦИЯ "ПАРТИЯ "СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ"И "КОАЛИЦИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ И ЕДИНСТВО"
   53. Партия "Българска комунистическа партия "Георги Димитров"
   56. Партия Политическо движение "България на всички"
   57. Партия "Български земеделски народен съюз" (БЗНС)


 
Регистър на Кандидатски листи за избор на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

1. Партия "Българска социалдемократическа партия"

     Младен Димитров Йорданов
     Йордан Христов Бончев
     Йоана Недкова Петкова
     Севдалин Веселинов Кънчев
     Теменужка Димитрова Тренчева

2. Партия "Зелена партия в България"

     Валентин Лазаров Колев
     Георги Цолов Цветков
     Емил Стойчев Василев
     Георги Петков Узунски
     Радослав Митков Митков
     Коста Тодоров Маринов
     Борислав Илиев Богданов

5. Партия "Българско движение Национален идеал за единство"

     Людмил Вутов Стоянов
     Бистра Иванова Гордеева
     Валентина Тодорова Гатева
     Светлана Йорданова Няголова
     Анжело Георгиев Георгиев
     Кирил Петков Петров
     Йордан Трендафилов Торбов
     Милена Емилова Кирниколова
     Любомир Ангелов Нецов
     Николай Стефанов Колев
     Христо Георгиев Хинов
     Соня Атанасова Хинова
     Михаил Цветанов Цветков
     Албена Пламенова Цветанова
     Милен Бойков Трайков

6. Инициативен Комитет Славко Александров Атанасов

     Славко Алексансров Атанасов

10. КОАЛИЦИЯ "ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН-БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ"

     Стефан Митков Ненков
     Михаил Николаев Шишков
     Радослав Петров Иванов
     Ивайло Христов Атанасов
     Първолета Петрова Митева
     Анита Георгиева Пенкова
     Ирена Борисова Евстатиева
     Елена Цветанова Йолова
     Йордан Георгиев Георгиев
     Асен Димитров Анастасов
     Росица Петрова Трифонова
     Стилиян Върбанов Върбанов
     Мара Цветанова Димитрова
     Марин Тодоров Трифонов
     Димитър Петров Парашкевов
     Георги Николаев Съйков
     Георги Николов Илиев
     Веселин Евгениев Монков
     Стоян Димитров Цанов

12. КОАЛИЦИЯ "ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ"

     Любомир Парашкевов Паскулов
     Калин Николов Поповски
     Емил Иванов Николчев
     Николай Георгиев Нинов
     Катя Атанасова Христова
     Кирил Лазаров Иванчев
     Джейлян Зия Демирев
     Марин Бойков Бенчев
     Поля Петева Тенева
     Красимир Димитров Маринов
     Гергана Найденова Иванова
     Веселин Христов Стойков
     Евгени Славчев Велков
     Неждет Руждиев Вейселов
     Мариана Цветанова Елисеева
     Любомир Петров Гечев
     Милчо Деков Стефанов
     Красислав Василев Минков
     Бисерка Венелинова Симеонова
     Владислав Ангелов Тенев
     Илия Маринов Илиев
     Румен Иванов Божинов
     Атанас Димитров Филчев
     Вальо Цаков Иванов
     Николай Николаев Пътев
     Валентин Петков Вълчев
     Милен Александров Зафиров
     Румен Маринов Георгиев

14. Инициативен Комитет Вили Георгиев Димчев

     Вили Георгиев Димчев

15. Коалиция "БКП и КПБ"

     Харалампи Стоянов Мечев
     Соня Жекова Дачева
     Валентина Иванова Мечева
     Григор Владимир Костадинов
     Тотка Димчова Фичева

16. Партия "Християн-социален съюз"

     Емил Богданов Цветков
     Пламен Александров Йотов
     Валери Михайлов Попов
     Мирослав Борисов Панков
     Любомир Петров Петров
     Йордан Пройчев Караиванов
     Диана Русанова Русанова
     Катя Иванова Стоянова
     Милко Христов Цеков
     Сашо Симеонов Иванов
     Милена Тодорова Василева
     Мая Стоянова Маркова

17. КОАЛИЦИЯ "ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ(СДС,БЗНС"Н.ПЕТКОВ",ВМРО-БДД,БДФ)"

     Найден Маринов Зеленогорски
     Георг Леонидов Спартански
     Валентин Григоров Матеев
     Невяна Илиева Иванчева
     Иван Илиев Христов
     Милка Цветанова Якова
     Стефан Тодоров Ганев
     Добри Иванов Добрев
     Ралица Веселинова Койчева
     Иво Градев Георгиев
     Николай Георгиев Маринов
     Върбан Методиев Мончев
     Илка Божинова Илиева
     Неделчо Стоянов Шейретов
     Христо Димитров Каленов
     Тодор Георгиев Еленков
     Станчо Тошков Тотов
     Пенчо Василев Дреновски
     Красимир Петров Петров
     Лазар Кръстев Николов
     Иван Симеонов Попов
     Сашо Софрониев Мечков
     Павлина Томова Струпчанска
     Георги Петков Велков
     Евгения Александрова Илиева
     Цветан Петров Димитров
     Пепо Василев Петков
     Христо Йотов Йотов
     Иван Павлов Стефанов
     Марианка Иванова Гулишева
     Венера Георгиева Станчева
     Чавдар Розенов Кичуков
     Божко Ичев Кацарски
     Георги Никифоров Димитров
     Дарин Ангелов Ангелов
     Сашо Панков Бадев
     Таня Иванова Митранова
     Веселка Николова Димитрова
     Иван Кръстев Петров
     Петьо Николаев Тонев
     Ивелин Николаев Николов
     Диана Райнова Димитрова
     Данчо Николов Поповски
     Борислав Петров Стоицев
     Роберт Михайлов Райков
     Пламен Илиев Мирчев
     Лилия Григорова Георева
     Поля Василева Даскалова

18. Партия "Национално движение Симеон Втори"

     Николай Якимов Якимов
     Пенчо Пенчев Линов
     Христо Ивайлов Таслаков
     Яни Ангелов Костадинов
     Юлия Гатева Дудева
     Анни Климентова Петкова
     Лина Василева Ралчева
     Пламен Александров Павлов
     Анета Борисова Цветкова
     Диана Илиева Стойчева
     Теменужка Георгиева Диманова
     Славчо Стоянов Михов
     Димитър Петров Чорбански
     Емилия Асенова Трифонова
     Снежанка Славчева Ангелова
     Людмила Величкова Стоенчева
     Тодорка Петрова Димитрова

19. Партия "Съюз свободни демократи"

     Петър Йорданов Керемедчиев
     Владимир Костадинов Иванов
     Емил Николов Монов
     Валерий Крумов Блажев
     Румен Петков Кермов
     Ренета Василева Банчева
     Игнат Манчев Петков
     Ивайло Страхилов Йосифов
     Иван Евгениев Гаврилов
     Милен Петров Гигов
     Ирена Георгиева Далаклиева
     Александър Стефанов Домусчиев
     Станимир Пенчев Станев
     Николай Иванов Николов
     Виктор Василев Трифонов
     Симеон Цонов Цонов
     Пламен Христов Енчев
     Таня Петкова Монева
     Красимир Генчев Иванов
     Борис Колев Борисов
     Катя Христова Гечева
     Хрисимир Димитров Димитров
     Красимир Аспарухов Николов
     Ивайло Петров Рачев
     Николай Петров Вълков
     Камелия Крумова Чулева-Николова
     Диана Иванова Димитрова
     Милена Иванова Йотова
     Ивайло Борисов Иванов
     Петьо Трифонов Стоев
     Милчо Стоянов Стоянв

20. Партия "Български земеделски народен съюз - единен"

     Георги Илиев Генов
     Личо Борисов Мончев
     Митко Евтимов Георгиев
     Данаил Петров Пачев

21. Партия "Съюз на комунистите в България"

     Ангел Иванов Колев

22. Инициативен Комитет Валерий Илиев Ангелов

     Валерий Илиев Ангелов

23. Инициативен Комитет Димитър Якимов Митев

     Димитър Якимов Митев

24. Партия "Майки – на децата ни"

     Емилия Маринова Мирчева
     Цецка Венкова Лучева
     Петя Стефанова Христова-Стоянова
     Бистра Петкова Йоновска
     Макрета Тодорова Драганова

25. Партия Партия на българските жени

     Анелия Иванова Миланова
     Дорка Николова Хинкова
     Лиляна Борисова Паскова
     Дафинка Христова Ангелова
     Йорданка Петрова Крумова-Иванова
     Венцислава Йорданова Борисова
     Даниела Живкова Пенева
     Юлия Нанева Тодорова
     Румяна Николова Стоицева-Илиева

27. Партия "Движение за национално възраждане "Оборище"

     Ангел Лазаров Димитров
     Траян Павлов Траянов
     Тотка Стоянова Манкрелис
     Йордан Иванов Бояджиев
     Герги Христов Спиров
     Христо Георгиев Георгиев

30. Партия "Рома"

     Илиан Асенов Пацев
     Георги Колев Божинов
     Ивайло Маринов Маринов
     Васил Златков Русинов
     Васил Ванков Митев
     Цветан Киров Николов
     Николай Тодоров Атанасов
     Борис Пацев Маджаров

31. Партия "Българска национална партия Социален съюз"

     Божидар Цветанов Първанов
     Денчо Крумов Денчев

32. Партия "Партия на зелените"

     Огнян Борисов Аков

34. Инициативен Комитет Димитрина Маркова Велева

     Димитрина Маркова Велева

35. КОАЛИЦИЯ "КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА-ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ ЗА ПЛЕВЕН"

     Пламен Дилов Дилов
     Иван Георгиев Буковски
     Диан Ненов Гешев
     Георги Мирославов Георгиев
     Димитринка Гергова Белчева
     Наташа Василева Виткова
     Емил Грозданов Димитров
     Венцислав Нешев Братанов
     Ивайло Иванов Денчев
     Петко Мончев Петков
     Георги Кръстев Кръстев
     Илиян Тодоров Касабов
     Любомир Асенов Стоянов
     Панайот Стефанов Първанов
     Илия Ценов Тодоров
     Родинка Минчева Пръвчева
     Александър Грозданов Грозев
     Валентин Петров Ковачев
     Красимир Стоянов Кръстев
     Нели Юлиянова Александрова
     Мишел Кременов Станев
     Валя Величкова Данова
     Диян Методиев Йорданов
     Тодор Иванов Димитров
     Тодор Панов Караджов
     Георги Николов Стоянов
     Виолета Петкова Цонева
     Илко Бочев Дичев
     Виктор Веселинов Василев
     Крум Асенов Русев
     Митко Георгиев Янков
     Любомир Иванов Личев
     Георги Христов Дилов
     Лилия Ангелова Ненова
     Мишо Ивайлов Демирев
     Славка Петрова Тончева
     Илия Митев Мишев

36. КОАЛИЦИЯ "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ-ЛЯВА АЛТЕРНАТИВА ЗА ПЛЕВЕН

     Пенчо Стойчев Карагьозов
     Андрей Генчев Желев
     Любомир Евгениев Буковски
     Георги Славчев Каменов
     Георги Димитров Инджев
     Кръстьо Христов Крачунов
     Дамяна Цакова Христова
     Асен Стефанов Данчев
     Драгомир Любомиров Ванков
     Цветанка Ганчева Чугарска
     Маргарита Лазарова Николова
     Емил Христов Илиев
     Чавдар Йорданов Велинов
     Цонка Христова Недкова
     Илиян Славейков Йончев
     Ирена Георгиева Николова
     Емил Кирилов Райков
     Петко Благоев Станчев
     Иванка Василева Грозданова
     Румен Кръстев Тотев
     Найден Петров Найденов
     Васил Величков Тодоров
     Емилия Иванова Боромска
     Катя Лалова Вачева
     Чавдар Христов Луканов
     Сергей Стоянов Миланов
     Валери Владимиров Попов
     Георги Николов Иванов
     Толя Димитрова Първанова
     Венера Христова Димитрова
     Гергина Илиева Георгиева
     Цветелин Йорданов Христов
     Верка Кръстева Найденова
     Цвятко Димитров Месечков
     Денислава Николаева Антонова
     Николай Иванов Иванов
     Румен Драгомиров Балински
     Марияна Петрова Тотева
     Валерий Йорданов Йорданов
     Силвия Антонова Георгиева
     Людмил Георгиев Софрониев
     Ирина Светославова Димитрова
     Ангел Асенов Деков
     Илонка Игнатова Матовска
     Петкана Димитрова Кънева
     Богдана Симеонова Йорданова
     Николай Стоянов Стоянов
     Светлозар Димитров Граховски

37. Партия "Български демократичен съюз "Радикали"

     Иван Генов Иванов
     Николай Христов Баров
     Лъчезар Иванов Янчев
     Савчо Любенов Савов
     Мирослав Митков Димитров
     Мая Димитрова Симеонова
     Румен Тодоров Данов
     Рени Георгиева Томова-Лазарова
     Георги Венциславов Георгиев
     Венцислав Димитров Лазаров
     Марина Лъчезарова Янчева
     Юли Стойнов Ангелов
     Георги Георгиев Цветанов

38. Партия "Демократическа партия на справедливостта в РБ"

     Икбал Байрамов Торунов

39. Партия "Българска работническа социалистическа партия"

     Иван Петков Кралев
     Неда Димитрова Новакова
     Бойко Николаев Линев
     Димитър Илиев Иванов
     Нели Пламенова Христова
     Иван Петков Конов

40. Партия Движение "Напред България"

     Живко Димитров Каишев
     Емил Владимиров Попов
     Емил Янков Балтов
     Йорданка Господинова Вълкова
     Тодор Симеонов Пондев
     Величко Маринов Попхристов
     Иван Миков Арбов

41. Партия "Федерация Царство България"

     Стефан Цеков Райков
     Стела Георгиева Георгиева
     Цветанка Симеонова Рангелова-Деветашка
     Цветелина Мирославова Петрова

43. Партия "Национално движение за права и свободи"

     Борис Исаев Колев
     Филис Алиева Асанова

44. КОАЛИЦИЯ "ГРАЖДАНСКИ ИЗБОР ЗА ПЛЕВЕН"

     Милчо Христов Въчев
     Симеон Димитров Петров
     Тереза Хинова Димитрова
     Боян Петев Георгиев
     Евгений Николов Николов
     Димитър Тодоров Додев
     Наско Цветанов Дакев

45. Партия "Национално сдружение - БЗНС"

     Калин Николаев Николов
     Бисер Дончев Дончев
     Веселин Красимиров Комитски

46. Партия "БЗНС - Народен съюз"

     Милчо Здравков Илиев
     Асен Антонов Антонов
     Иван Вълов Христов
     Христомир Цанков Христов
     Жана Димитрова Иванова
     Маргарит Иванов Клатуров
     Начко Илиев Тоцев
     Мариана Димитрова Илиева
     Петър Василев Влайчев
     Пламен Илиев Аспарухов
     Детелина Богданова Минева
     Сийка Михайлова Данкова
     Марлена Антимова Анчева
     Таня Тодорова Лазарова
     Борис Цветанов Бетов
     Анелия Цанкова Цанкова
     Христо Иванов Кръстев
     Антон Георгиев Георгиев
     Георги Атанасов Петков
     Борислав Теофилов Борисов
     Йордан Николов Стоянов
     Емил Любенов Райков
     Милчо Цветанов Мастинов
     Красимир Маринов Карабулев
     Евгени Василев Маринов
     Димитър Борисов Димитров
     Йордан Христанов Величков
     Иванка Николова Иванова
     Петър Лилков Лилов
     Георги Иванов Георгиев

47. Партия "Движение за права и свободи"

     Айдън Алиев Исмаилов
     Ваид Аптула Арслан
     Енгин Исмаилов Кючуков
     Александър Цветанов Йовков
     Шехнас Алиева Петкова
     Ахмед Бедриев Торбов
     Елена Светославова Велчева
     Айнур Събриева Мустафова
     Ахмед Нуриев Мустафов
     Теодора Николова Даскалова
     Телко Манчев Калчев
     Валентина Цветанова Ангелова
     Зюмрюд Ергинова Дервишева
     Алина Юлиянова Близнакова
     Гюнай Джанипов Ходжаджиков
     Зоя Антонова Гавазова
     Зинка Сашева Тотевска
     Дервиш Мехмедов Мехмедов
     Димитър Михайлов Даскалов
     Мая Николова Куртанова
     Ерджан Самиев Исмаилов
     Севгили Сабри Ахмед
     Фаня Емилова Христова
     Николай Тодоров Теофилов
     Айлин Фикриев Кичуков
     Хайредин Мехмед Чаръкчъ
     Никола Атанасов Николов
     Найден Димитров Методиев
     Гюрсел Шакиров Юсеинов
     Илхан Велишанов Велишанов

48. Партия "Българска национално-радикална партия"

     Мирослав Богомилов Симеонов
     Найден Ангелов Христов
     Валери Ангелов Христов
     Верка Нанкова Кирова
     Джони Константинов Георгиев
     Атанас Вълчев Тонов
     Захари Душанов Светозаров

50. Партия "Българска християнска коалиция"

     Александър Богданов Найденов
     Александър Стефанов Кантарджиев
     Драгомира Сандова Йорданова
     Александър Стефанов Георгиев
     Царина Цанова Христова

51. Партия "Демократична гражданска инициатива"

     Димитър Величков Димитров
     Росен Трифонов Георгиев
     Ангел Митков Тотев
     Венко Наков Наков
     Никола Илиев Николов
     Ледиян Любенов Пенковски
     Александър Василев Ангелов
     Боян Василев Петранов
     Евстати Крумов Аврамски

52. КОАЛИЦИЯ "ПАРТИЯ "СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ"И "КОАЛИЦИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ И ЕДИНСТВО"

     Любомир Димитров Георгиев
     Иво Сашков Борисов
     Росица Георгиева Богданова
     Ярослав Методиев Ангелов
     Аспарух Момчилов Асенов
     Илиян Александров Тодоров
     Мишо Райков Мишев
     Методи Васков Петков
     Людмил Момчилов Асенов
     Пъшо Иванов Пъшев
     Антон Игнатов Маджаров

53. Партия "Българска комунистическа партия "Георги Димитров"

     Стоянка Тотева Маринова
     Васил Стойчев Панчев
     Пламен Борисов Йончев
     Тимур Генов Гложенски
     Красимира Калчева Ненова
     Иван Симеонов Флоров
     Анастасия Георгиева Костова
     Цветан Петков Петков
     Калин Ненков Ненов
     Васил Даков Жилевски

56. Партия Политическо движение "България на всички"

     Иван Петков Миков
     Анна Бисерова Колева
     Георги Пенков Божинов

57. Партия "Български земеделски народен съюз" (БЗНС)

     Рени Иванова Богданова
     Венко Давидов Кирилов
     Иванка Христова Симеонова
     Ивайло Георгиев Гергов
     Петьо Здравков Петков
     Пламен Динчев Димов
     Пенка Петкова Петрова
     Иван Радев Иванов
     Кимон Георгиев Александров
     Йорданка Тодорова Игнатова
     Дияна Цанова Блъскова
     Иван Любенов Найденов
     Павлинка Василева Маринова
     Стоян Симеонов Петков
     Симеон Цветанов Симеонов


По данни на ОИК, предоставени от изчислителните центрове на “Информационно Обслужване” АД